Pilgrimsskolan är en F-3-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik. Vi är en miljömedveten friskola som har funnits sedan år 1996.

 

Vision: Vi önskar att i samarbete med föräldrarna skapa en verksamhet där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som kan fungera väl tillsammans med andra. Vi vill arbeta så att barnen tillägnar sig baskunskaperna både i teori och praktik, så att de kan bli kreativa problemlösare, som är positiva och empatiska och kan känna medmänsklig förståelse. Vi strävar efter att skapa en miljömedveten och trygg verksamhet där alla kan arbeta med glädje och lära sig så mycket som möjligt.

Informationsmöte inför ht-20

Inbjudan till informationsmöte har skickats ut till alla som står i kö till förskoleklassen med start ht-20. Hör av dig till expeditionen om du inte fått inbjudan.

Aktualisering av kö

Kön med barn födda 2014 blir aktualiserad den 22 januari. För att stå kvar i den behöver du höra av dig till expeditionen senast det datumet: 08-6450030 eller expedition@pilgrimsskolan.se

Söka skola 2020

För en plats på Pilgrimsskolan behöver du, förutom att stå i vår kö, även välja Pilgrimsskolan som förstahandsval i Stockholm stads system Söka skola mellan den 15 jan. och 15 feb.