Pilgrimsskolan är en F-3-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik. Vi är en miljöcertifierad friskola som har funnits i 23 år.

 

Vision: Vi önskar att i samarbete med föräldrarna skapa en verksamhet där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som kan fungera väl tillsammans med andra. Vi vill arbeta så att barnen tillägnar sig baskunskaperna både i teori och praktik, så att de kan bli kreativa problemlösare, som är positiva och empatiska och kan känna medmänsklig förståelse. Vi strävar efter att skapa en miljömedveten och trygg verksamhet där alla kan arbeta med glädje och lära sig så mycket som möjligt.

Välkomna till ett nytt läsår!

Vi vill önska alla nya och gamla vuxna och barn välkomna till och tillbaka till skolan!

Fritidshemmet stängt 15-16 aug

All personal planerar den 15 och 16 aug. och fritidshemmet är helt stängt.

Skolstart den 19 aug

Skolstart den 19 aug. kl. 9 på skolgården. Ingen morgonomsorg. Ta med sommaruppgiften!