Pilgrimsskolan

 

Besöksadress:

Pilgrimsvägen 1, 126 48 Hägersten

Tel. 08-645 00 30 (rektorsexpedition)

 

Postadress:

Box 440 25, 100 73 Stockholm

 

Rektor Annika Johansson: tel. 0739-863632  annika.johansson[at]pilgrimsskolan.se

Kanslist Eva-Lena Bonevik tel. 645 00 30  expedition[at]pilgrimsskolan.se

 

Fritidshemmet: tel. 645 85 41 (svarar fr. kl. 14.30)  fritidshem[at]pilgrimsskolan.se

Vid uteverksamhet nås avdelningarna på tel. 645 85 41 (kopplas om till pedagogerna som är ute)

 

Specialped. Emma Ståhlfors: 0708-64 50 25  specialpedagog[at]pilgrimsskolan.se

Skolsköterska skolskoterska[at]pilgrimsskolan.se

Kurator Cristina Fuentes är här på måndagar och nås på 0708-645025 eller kurator@pilgrimsskolan.se

 

Lärarnas e-postadresser finns på föräldrasidorna.

 

Sjukanmälan görs före kl. 8 till 645 85 41.