Pilgrimsskolan

 

Besöksadress och postadress:

Pilgrimsvägen 1, 126 48 Hägersten

Tel. 08-645 00 30 (Expedition)

 

Rektor Annika Johansson: tel. 08-645 20 70  annika.johansson@pilgrimsskolan.se

Administratör Katarina Lundvall tel. 08-645 00 30  expedition@pilgrimsskolan.se

 

Fritidshemmet: tel. 08-645 85 41 (svarar fr. kl. 14.30)

Vid uteverksamhet nås avdelningarna på tel. 08-645 85 41 (kopplas om till pedagogerna som är ute)

 

Sjukanmälan görs på Admentum under Närvaro/frånvaroanmälan.

 

Elevhälsan består av specialpedagog Emma Ståhlfors, skolsyster Inga-Lill Ellner, kurator Birgitta Tholander samt rektor. De nås via Admentum, förutom skolsyster som nås via mail, skolsyster@pilgrimsskolan.se.

 

Har ni synpunkter på verksamheten?

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:
1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.

2. Ta kontakt med rektor, personligen eller via epost.

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett skriftligt klagomål till huvudman, handlingarna diarieförs.

Huvudmannens representant på Pilgrimsskolan heter Christina Hodell, hon nås på ninni.hodell@ralsen.se.