Pilgrimsskolan

 

Besöksadress och postadress:

Pilgrimsvägen 1, 126 48 Hägersten

Tel. 08-645 00 30 (Expedition)

 

Rektor Annika Johansson: tel. 08-645 20 70  annika.johansson[at]pilgrimsskolan.se

Administratör Eva-Lena Bonevik tel. 08-645 00 30  expedition[at]pilgrimsskolan.se

 

Fritidshemmet: tel. 08-645 85 41 (svarar fr. kl. 14.30)

Vid uteverksamhet nås avdelningarna på tel. 08-645 85 41 (kopplas om till pedagogerna som är ute)

 

Sjukanmälan görs på Admentum.

 

Elevhälsan består av specialpedagog Emma Ståhlfors, skolsköterska Sonja Kohrs, kurator Cristna Fuentes samt rektor. Alla nås via Admentum.

 

Har ni synpunkter på verksamheten?

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:
1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.

2. Ta kontakt med rektor, personligen eller via epost.

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett skriftligt klagomål till huvudman, handlingarna diarieförs.

Huvudmannens representant på Pilgrimsskolan heter Christina Hodell, hon nås på ninni.hodell@ralsen.se.