Pilgrimsskolan

 

Besöksadress:

Pilgrimsvägen 1, 126 48 Hägersten

Tel. 08-645 00 30 (rektorsexpedition)

 

Postadress:

Box 440 25, 100 73 Stockholm

 

Rektor Ewa Snellman: tel. 645 00 30   e.snellman@pilgrimsskolan.se

Intendent Annika Piirimets: tel. 645 00 30  expedition@pilgrimsskolan.se

Kanslist Eva-Lena Bonevik tel. 645 00 30 expedition@pilgrimsskolan.se

 

Fritidshemmet: tel. 645 85 41 (svarar fr. kl. 14.30) fritidshem@pilgrimsskolan.se

Vid uteverksamhet nås avdelningarna på tel. 645 85 41 (kopplas om till pedagogerna som är ute)

 

Specialped. Emma Ståhlfors: 0708-64 50 25 specialpedagog@pilgrimsskolan.se

Skolsköterska Margareta Elmkvist tel. 08-645 20 70 (varannan onsdag) skolskoterska@pilgrimsskolan.se

Kurator Lillianne Juth Nilsen tel. 0708-64 50 25 (varannan onsdag) kurator@pilgrimsskolan.se

 

Lärarnas e-postadresser finns på föräldrasidorna.

 

Sjukanmälan görs före kl. 8 till 645 85 41.