Infokväll

För er som missade vår infokväll tisdagen den 16 januari finns här den PowerPoint rektor presenterade: PowerPoint infokväll Pilgrimsskolan

 

Bifrost

Pilgrimsskolan är en F-3-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat. Det innebär att skapande och laborationer går hand i hand med den teoretiska kunskapen.

 

Tema

Varje år har vi ett tema som vi arbetar med i samtliga ämnen och på fritids. I år är temat Teknik i tiden och eleverna har fått lära sig allt från vad som var teknik på stenåldern till hur man kan ansvända AI i bildundervisningen.

 

Små klasser och hög personaltäthet

Vi har små klasser och hög personaltäthet. Det är 22-23 elever i varje klass och alltid minst två pedagoger i klassrummet, en legitimerad lärare och minst en förskollärare eller barnskötare. Detta för att alla elever ska få det stöd eller de utmaningar de behöver i undervisningen.