Ur skollagen:

"Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att meddela elevernas kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga, ansvarskännande samhällsmedlemmar."

 

Skolans huvuduppgift är att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Föräldrarna har huvudansvaret för den personliga fostran och omvården. Både skolan och hemmen måste samverka för att skapa bästa möjliga betingelser för barnen.

 

Föräldrarna skall genom olika aktiviteter inom skolan erhålla kunskaper om skolans innehåll och arbetssätt samt det egna barnets kunskapsutveckling.

 

Vår föräldramedverkan och information består idag av:


- 2 föräldramöten/läsår
- 2 utvecklingssamtal/läsår om och med ditt barn. Deltar gör ditt barn, de vuxna i din familj och ditt barns ansvarspedagog. I dessa samtal får du kunskap om ditt barns kunskapsutvecklingsnivå och sociala kompetens inom gruppen.
- Veckobrev skrivs och läggs ut på hemsidan inför varje veckoslut med beskrivning av veckan som varit och påminnelser om veckan som kommer. 
- Öppet hus: Du är alltid välkommen att vara med!
- Föräldragrupper: Varje årskulls föräldrar bidrar med något evenemang under året. Varje förälder lägger ner den tid som man anser sig ha plats med. Målsättningen är att föräldrar och barn under trevliga former lär känna varandra bättre. Det finns även frivilliga intressegrupper.

 

Föräldragrupperna:

Föräldrarådet: Här sitter två föräldrarepresentanter från varje klass. Dessa representanter utses på läsårets första föräldramöte. F-rådet träffas vid fem tillfällen/läsår, tre gånger på hösten och två gånger på våren. F-rådets representanter är en länk mellan föräldrarna och ledningen. Här tas allehanda frågor och funderingar upp.

 

År F: Fixargrupp: Förskoleklassens barn och föräldrar träffas en gång per termin och fixar saker i skolan eller på skolgården och kanske äter en bit mat tillsammans. Personalen gör upp en lista på sådant som behöver fixas och tar fram material.

 

År 1: Festgrupp: Ettornas föräldrar fixar en fest med hemligt tema för alla skolans elever någon gång i november.

 

År 2: Grillgrupp: Tvåornas föräldrar anordnar grillning/träff för alla skolans barn och föräldrar på skolstarten.

 

År 3: Fikagrupp: Treornas föräldrar bakar till olika tillfällen under läsåret t.ex till föräldramöte, lucia och hjälper till på skolavslutningens tårtkalas med duknin, bortplockning och städ.