Till sexårsverksamheten (F-klassen) tar vi varje läsår in 20 barn enligt följande:

 

1. syskon till barn som går i år 1-3 det läsår syskonet ska börja.

2. köande med längst kötid.

 

Till skolår 1-3 tas elever in efter kötid när plats uppstår. Ring expeditionen om tillgängliga platser: 08-645 00 30.

 

Vi har inget öppet hus under läsåret. Istället blir alla föräldrar till barn som står i kö att börja nästa läsårsstart, inbjudna till ett informationsmöte i januari. Inbjudan skickas ut vid årsskiftet.

 

Har du flyttat? Vill du inte stå kvar i vår kö får du gärna meddela oss detta. Om du har flyttat men fortfarande vill stå kvar i kön - meddela oss din nya adress eller e-postadress.

 

För att ställa sig i kö till skolan fyller du i en anmälningsblankett och skickar till oss med vanlig post. Det går inte att anmäla sig elektroniskt via e-post eller per telefon. Kan du inte skriva ut blanketten i nedanstående länk så hör av dig till expeditionen på 08-645 00 30 så skickar vi en blankett till dig.

 

Anmälningsblankett

 

_____________________________________________________________________________________

 

AKTUELLT:

Vi har för närvarande (aug -17) platser lediga i åk 2 och 3. Hör av dig till expeditionen 08-6450030 om du är intresserad av en plats för ditt barn.

 

Kötider:

Det varierar mycket från år till år. Se statistik nedan:

För att få en plats i förskoleklassen läsåret 2011-2012 krävdes en kötid på 4,5 år.

För läsåret 12-13 en kötid på 3 år.

För läsåret 13-14 en kötid på 1 år och 9 mån.

För läsåret 14-15 en kötid på 4 år och 3 mån.

För läsåret 15-16 en kötid på 3 år och 2 mån.

För läsåret 16-17 en kötid på 2 mån.

För läsåret 17-18 en kötid på 1 år och 8 månader.