Pilgrimsskolan är med i Stockholm stads antagningssystem Söka skola.

 

Till höstterminsstarten av sexårsverksamheten (F-klassen) tar vi varje läsår in ca 22 barn enligt följande:

 

1. syskon till barn som går i år 1-3 det läsår syskonet ska börja.

2. köande med längst kötid, av dem som valt Pilgrimsskolan som förstahandsval i Stockholm stads Söka skola-system

 

Observera att nummer två ovan betyder att om Pilgrimsskolan väljs som andra- eller tredjehandsval, beaktas de valen efter samtliga som valt skolan i första hand, oavsett kötid.

 

Vi har ett informationsmöte i januari för föräldrar till barn som ska börja i förskoleklassen samma höst. Inbjudan skickas ut vid årsskiftet till köande.

 

Intagning utanför stadens intagningsperiod i januari-februari går direkt via skolan. Ring expeditionen om tillgängliga platser: 08-645 00 30. Det går även bra att e-posta: expedition@pilgrimsskolan.se. Syskonförtur och kötid gäller även här.

 

För att ställa sig i kö till skolan klickar du på länken nedan som tar dig till en registreringssida.

 

Här anmäler du ditt barn till Pilgrimsskolans kö

 

Mer information finns på www.stockholm.se/sokaskola Har du frågor om ”Söka skola” är du välkommen att kontakta antingen Stockholm stads Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550 eller vår expedition. Inför skolsöksperioden, i mitten av januari, skickas en broschyr med information ut från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Ansökningstiden till höstterminen brukar vara mellan den 15 januari och 15 februari.

 

Har du flyttat? Vill du inte stå kvar i vår kö får du gärna meddela oss detta.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Statistik för kötider:

 

För att få en plats i förskoleklassen läsåret 2017-2018 krävdes en kötid på 1 år och 8 månader.

För läsåret 18-19 en kötid på 3 år och 10 månader

För läsåret 19-20 en kötid på 1 år

För läsåret 20-21 en kötid på 2 år och 6 månader

För läsåret 21-22 en kötid på 3 år och 10 månader