Till höstterminsstarten av sexårsverksamheten (F-klassen) tar vi varje läsår in 22 barn enligt följande:

1. syskon till barn som går i år 1-3 det läsår syskonet ska börja.

2. köande med längst kötid.

Intagningen inför höstterminen sker via Stockholm stads system för Söka skola.

 

Intagning till skolår 1-3 samt till F-klass utanför stadens intagningsperiod sker inte via stadens system utan går direkt via skolan. Ring expeditionen om tillgängliga platser: 08-645 00 30. Det går även bra att e-posta: expedition@pilgrimsskolan.se. Syskonförtur och kötid gäller även här.

 

För att ställa sig i kö till skolan fyller du i en anmälningsblankett och skickar till oss med vanlig post. Det går inte att anmäla sig elektroniskt via e-post eller per telefon. Kan du inte skriva ut blanketten i nedanstående länk så hör av dig till expeditionen på 08-645 00 30 så skickar vi en blankett till dig.

 

Anmälningsblankett

 

Mer information finns på www.stockholm.se/sokaskola Har du frågor om ”Söka skola” är du välkommen att kontakta antingen Stockholm stads Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550 eller vår expedition. Inför skolsöksperioden, i mitten av januari,  skickas en broschyr med information ut från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Ansökningstiden är den 15 januari till och med den 15 februari 2018.

 

Vi har inget öppet hus under läsåret. Istället blir alla föräldrar till barn som står i kö att börja sexårsverksamheten nästa läsårsstart, inbjudna till ett informationsmöte i januari. Inbjudan skickas ut vid årsskiftet.

 

Har du flyttat? Vill du inte stå kvar i vår kö får du gärna meddela oss detta.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Statistik för kötider:

 

För att få en plats i förskoleklassen läsåret 2011-2012 krävdes en kötid på 4,5 år.

För läsåret 12-13 en kötid på 3 år.

För läsåret 13-14 en kötid på 1 år och 9 mån.

För läsåret 14-15 en kötid på 4 år och 3 mån.

För läsåret 15-16 en kötid på 3 år och 2 mån.

För läsåret 16-17 en kötid på 2 mån.

För läsåret 17-18 en kötid på 1 år och 8 månader.