Alla synpunkter är viktiga

Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:

1. Vänd dig till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.

2. Ta kontakt med rektor personligen, per telefon eller via mail.

3. Maila VD via synpunkter@pilgrimsskolan.se.

4. Om du som vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan ett skriftligt klagomål till VD mailas via allvarligabrister@pilgrimsskolan.se, som diarieför handlingarna och skyndsamt vidtar åtgärder.

 

Har ni synpunkter på verksamheten?
I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).
Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:
1. Vänd dig till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.
2. Ta kontakt med rektor personligen, per telefon eller via mail.
3. Maila VD via synpunkter@.... (se nedan).
4. Om du som vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan ett skriftligt klagomål till VD mailas via allvarligabrister@..... (se nedan), som diarieför handlingarna och skyndsamt vidtar åtgärder

Visselblåsare för dig som arbetar på Pilgrimsskolan

Det är viktigt att våra medarbetare och vår verksamhet mår bra. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera. Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Pilgrimsskolan AB, som är en del av Atvexa. Kanalen är till för alla som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. Läs mer i Atvexas visselblåsarpolicy, som också omfattar oss https://www.atvexa.se/

 

Använd Trumpet

Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För att komma till Trumpets visselblåsarfunktion klickar du på knappen nedan eller går in på följande webbadress från valfri enhet, https://atvexa.trumpet-whistleblowing.eu/

 

Starta Trumpet

I Trumpet får du en tydlig guidning genom hela processen. Det är viktigt att du väljer vilken verksamhet du vill visselblåsa om när du börjar din anmälan. Du hittar listan över verksamheter när du startar Trumpet. Där kan du också läsa mer specifikt vad som gäller för visselblåsning och hur lagen skyddar dig som rapporterar. Funktionen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. https://trumpet-whistleblowing.se/visselblasning/till-dig-som-ska-vissla/